SELECTIE & TRIM

TECHNISCHE ONDERWERPEN

SMART IN FLOW CONTROL

Voor een juiste selectie van een ventiel dient men rekening te houden met meerdere factoren, zoals de eigenschappen van het medium en de gewenste procescondities. Denk hierbij aan de regelkarakteristiek, doorlaat, kvs-waarde, materiaalkeuze, omgevingsomstandigheden en looptijd.

C-SAM
Het softwareprogramma C-SAM berekent en dimensioneert regelventielen op ventielspecifieke gegevens aan de hand van de door de gebruiker ingevoerde proces- en mediumgegevens. Daarna worden deze gegevens gebruikt om een ventiel te bepalen op basis van de in onze R&D gemeten ventielspecifieke kenmerken. Tot slot worden de geluidsemissie en andere bedrijfsgegevens voor het geselecteerde ventiel berekend. De software bevat veel extra gebruiksvriendelijke functies voor het bepalen van de ventielafmetingen.

Uitgebreid aanbod
Onder de naam SAMSON GROUP biedt SAMSON samen met de gelieerde ondernemingen AIR TORQUE, CERA SYSTEM, KT-ELEKTRONIK, LEUSCH, PFEIFFER, RINGO, SED, STARLINE en VETEC een volledig assortiment regelventielen voor industriële processen. Van robuuste regelaars zonder hulpenergie (ROH) tot zeer gespecialiseerde ventielen. In alle gangbare maten, standaardmaterialen en exotische legeringen en uitgerust met verschillende aandrijvingen. Ook op maat gemaakte ventielen en kant-en-klare systemen behoren tot het aanbod van de SAMSON GROUP.

Elk ventiel heeft zijn eigen eigenschappen. Voor een juiste selectie van een ventiel dient men dan ook rekening te houden met meerdere factoren, zoals de eigenschappen van het medium en de gewenste procescondities. Denk hierbij aan de regelkarakteristiek, doorlaat, kvs-waarde, materiaalkeuze, omgevingsomstandigheden en looptijd.

Gelieerde ondernemingen
De gelieerde ondernemingen bieden standaard producten en accessoires, alsook op maat gemaakte oplossingen voor regelingen en niche markten. SAMSON beheerst alle aspecten van de techniek op het gebied van regelventielen.

C-SAM
Het softwareprogramma C-SAM berekent en dimensioneert regelventielen op ventielspecifieke gegevens aan de hand van de door de gebruiker ingevoerde proces- en mediumgegevens. Daarna worden deze gegevens gebruikt om tot een keuze te komen. Tot slot worden de geluidsemissie en andere bedrijfsgegevens voor de geselecteerde afsluiter berekend. De software bevat veel extra gebruiksvriendelijke functies voor het bepalen van de ventielafmetingen.

Een aantal klepkarakteristieken kunnen worden ingezet in regelventielen. Naast de open/dichtkarakteristiek voor afsluiters zijn er twee klepkarakteristieken, die in verhouding veelvuldig worden toegepast in regelventielen.

Lineair vs equiprocentueel
De lineaire klepkarakteristiek geeft bij elke verandering van de slag een evenredige verandering van de Kv-waarde. Bij de equiprocentuele klepkarakteristiek geeft een klepstandverandering van 10% een vergroting van 10% van de voorgaande Kv-waarde. Een equiprocentuele karakteristiek wordt op de regelklep aangegeven met de volgende tekens EQ, EQ%, E% of GLP. De lineaire karakteristiek wordt vaak aangeduid met LN of LIN. Voor het maken van de keuze LIN of EQ%, kan men de volgende vuistregel hanteren: Wanneer de drukval over het regelventiel (∆PV) gedeeld door de drukval over het hele systeem (∆Pges.) kleiner is dan 0,5, dan verdient de equiprocentuele karakteristiek de aanbeveling. In de andere gevallen volstaat een lineaire karakteristiek.

Procesontwerp
In eerste instantie bepaalt de ontwerper van het proces de keuze van de benodigde klepkarakteristiek van het regelventiel. In het procesontwerp is namelijk ook vastgelegd welke pompen worden gebruikt en welke leidingdiameters, lengtes en drukverschillen ontstaan of gewenst zijn.

De Axial Flow Control Valve is ontworpen voor een hoge stromingscapaciteit, nauwkeurige regelingen van een lineaire bewegingssluiting en verminderde turbulentie en trillingseffecten.

SAMSON RINGO
De Axial Flow Valve van SAMSON RINGO heeft de volgende voordelen:

  • Hoge capaciteit in combinatie met een groot regelbereik.
  • Uitgebalanceerd plugontwerp.
  • Aandrijfmechanisme voor een soepele, nauwkeurige en snelle werking met kleinere aandrijving.
  • Uitstekend geschikt voor regeling van gassen en vloeistoffen.
  • Dankzij hoge Xfz-waardes geschikt in anti-cavitatietoepassingen.
  • Uitgebreid assortiment van trimtypes voor een goede prestatie bij het toepassen in het verlagen van een hogedruk.
Website

Productkeuze

Axial Flow Valve


In de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie is hygiëne van groot belang. Daarom heeft SAMSON regelventielen ontworpen, die kiemvrije en steriele processen mogelijk maken. Deze ventielen bieden maximale betrouwbaarheid op het gebied van proceszuiverheid en productkwaliteit en voldoen aan de strenge eisen van EG 1935/2004, FDA, 3A, EHEDG, ASME BPE en USP.

Keramisch materiaal gebruikt men in processen waar een hoge mate van slijtvastheid en/of chemische of hoge mediumtemperatuur bestendigheid nodig is. Men zet deze ventielen in bij zeer abrasieve en/of corrosieve media.

Toepassingen
Keramische ventielen past men veelal toe waar slijtage ten gevolge van transport van vaste stoffen optreedt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere poederkool, vliegas, katalysator, titaandioxide en siliciumdioxide. Dankzij de slijtvastheid zijn keramische ventielen ook zeer geschikt voor toepassing in een flashing service.

Hoge temperaturen
Door gebruik te maken van verschillende soorten keramisch materiaal biedt CERA SYSTEM ook oplossingen tegen slijtage en/of corrosie in combinatie met een hoge temperatuur.


Persbericht

De kogelkraan is eenvoudig van constructie. In het huis wordt een processtroom geregeld door een bolvormig regelend onderdeel te draaien. De processtroom is recht doorgaand en wordt minimaal afgebogen. Als afsluiter is de doorlaat gelijk aan de nominale diameter. Door het draaien van de kogel (het regelend onderdeel) wordt de volle doorlaat vrijgegeven en ondervindt de stroming nauwelijks belemmering. Kogelkranen worden vooral toegepast bij kritische stromingstoestanden en grote nominale diameters.

Olie- en gasindustrie
Kogelkranen worden vaak gebruikt in de olie- en gasindustrie om tanks en pijpleidingen af te sluiten of leeg te laten lopen. Een belangrijk kenmerk van een kogelkraan is het vermogen om goed af te dichten onder bepaalde omstandigheden.


Control Valve Handbook

Het kogelsegmentventiel lijkt in bouw en werking sterk op de kogelkraan. Het enige verschil is dat uitsluitend het afsluitende deel (kogelsegment) aanwezig is. Deze is verbonden door de klepsteel met de aandrijving. Zo wordt materiaal- en gewichtsbesparing bereikt en is het klephuis vaak compacter.


Webinars
Website

Productkeuze

Control Valve Handbook

Gelinede regelventielen worden de laatste jaren steeds meer toegepast. Vooral afsluiters gemaakt van modulair gietijzer met PTFE- of PFA-lining vervangen tegenwoordig de steeds duurder wordende exotische materialen. Bij een regelventiel met PFA-lining en PTFE-balg zijn de zitting en plug verwisselbaar net als voor een gewoon ventiel. Een extra veiligheidsstopbus voorkomt lekkage als de PTFE-balg lekt.

PTFE
PTFE is bestand tegen vrijwel alle media, maar in het bijzonder tegen erg agressieve en corrosieve media. Dit materiaal wordt speciaal toegepast in chemische processen. Voor onze gelinede ventielen is PTFE al meer dan drie decennia de eerste keuze van SAMSON.

PFA
PFA wordt gebruikt in de farmaceutische, chemische en voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast is het geschikt voor sterilisatie met oververhitte stoom en hoog corrosieve media.


Control Valve Handbook

Microventielen zijn kleine regelafsluiters, ontworpen voor pilot plants en R&D-installaties. Zij zijn geschikt voor het regelen van kleine volumestromen. Deze ventielen zijn toepasbaar in alle markten.


Type 3510 | SAMSON

Het SAMSON microventiel type 3510 in combinatie met een aandrijving (bijv. type 3271 of pneumatische aandrijving Type 3277) regelt doorstroming, druk of temperatuur van vloeistoffen, gassen of dampen. Type 3510 werkt onder exact vastgestelde omstandigheden, zoals druk, procesmedium en temperatuur.


Type 3252 | SAMSON FRANCE

Het hogedrukventiel type 3252 is ontworpen voor lage debiettoepassingen tot drukklasse ANSI 2500.

Een vlinderklep is eenvoudig van constructie; in principe bestaat het huis van een vlinderklep uit een kort leidingdeel, waarbinnen de processtroom wordt geregeld door middel van een draaibaar blad. Het huis van de vlinderklep kan qua inbouwlengte zeer kort zijn en kan met of zonder flenzen zijn uitgevoerd. De uitvoering zonder flenzen wordt aangeduid als "sandwich".