DISCLAIMER

SAMSON REGELTECHNIEK

SMART IN FLOW CONTROL

Nederlands
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er op gewezen dat u geen recht heeft kennis te nemen van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, informeer dan a.u.b. de afzender en verwijder de data van al uw computers.

SAMSON REGELTECHNIEK B.V. is niet verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige verzending en ontvangst van een e-mail en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade voortvloeiend uit het gebruik van e-mail.


English
The information transmitted is confidential and may contain legally privileged material and is intended solely for the use of the person or entity to which it is addressed. Any review, retransmission, disclosure or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. 

SAMSON REGELTECHNIEK B.V. is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt and denies any responsibility for damages resulting from the use of email.