SMART IN FLOW CONTROL

SAM GUARD

Diagnose volledige plant


SAM GUARD spoort nieuwe, nog onbekende storingen op in een vroeg stadium waardoor men proactief kan ingrijpen voordat de gevolgen ervan groot zijn en deze zelfs tot productiestops kunnen leiden. Deze tool is speciaal ontworpen voor de procesindustrie. Daardoor genereert SAM GUARD een beperkt aantal, zeer gerichte waarschuwingen. Hierdoor worden onderhoudskosten verminderd en verhoogt het de productiviteit van de fabriek. Ook kan met SAM GUARD de onbekende oorzaak van bekende storingen worden bepaald.

SAM GUARD in het kort

  • Dekking van de hele plant mogelijk.
  • Snel: implementatie binnen 2 weken.
  • Veilig: werkt lokaal, gebruikt alleen opgeslagen data.
  • Gericht: geen alarmmoeheid.
  • Combineert vakkennis met digitale ontwikkelingen, zoals Machine Learning.

Korte animatievideo over SAM GUARD®