SMART IN FLOW CONTROL

(Afval)water

Geschikte producten voor (afval)water:

Er is geen leven zonder water. De beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden schoon drinkwater is een mensenrecht. In vele delen van de wereld zorgen bedrijven, die zich bezighouden met de levering en verwijdering van water, ervoor dat deze waardevolle hulpbron behouden blijft en dat er op verantwoorde wijze mee wordt omgegaan.

SAMSON levert de regelapparatuur en oplossingen die nodig zijn bij de winning en behandeling van water. Drinkwater is water met een hoge graad van zuiverheid. Daarom mogen de onderdelen, die in contact komen met het drinkwater het water op geen enkele manier verontreinigen. Ze moeten bestand zijn tegen corrosie en erosie, maar ook tegen hoge temperaturen en stroomsnelheden. Geschikte SAMSON producten, zoals regelventielen en regelaars zonder hulpenergie (ROH), voldoen aan deze eisen. Bovendien levert SAMSON regelventielen en sensoren voor gebruik in (afval)watertoepassingen.

In veel regio's op aarde, waar natuurlijke waterbronnen schaars zijn, wordt drinkwater gewonnen uit de zee. Ook voor deze toepassingsgebieden heeft SAMSON de juiste hoogwaardige producten en oplossingen. En dankzij onze ervaring op de energiemarkt, geldt dit ook voor systemen die zonne-energiecentrales combineren met zeewaterontzilting.

Onze markten