STANDAARDEN

TECHNISCHE ONDERWERPEN

SMART IN FLOW CONTROL

ATEX staat voor ATmospheres EXplosible. Deze richtlijn is door de Europese Unie in het leven geroepen om apparaten in fabrieken veilig te kunnen laten functioneren, zelfs onder extreem gevaarlijke omstandigheden. Denk hierbij aan ontvlambare gassen, nevel of dampen door brandbare stoffen. De ATEX-sector is voornamelijk gericht op de olie-, gas- en petrochemische industrie.

SAMSON
De apparatuur van SAMSON voldoet aan de ATEX-richtlijnen, opgesteld door de Europese Unie.

Control Valve Handbook

ESD staat voor Emergency Shut Down. Het is een beveiliging, die een potentieel gevaarlijke toestand detecteert en daarop reageert door het systeem uit te schakelen.

Veiligheidscircuit
In veel procesinstallaties zit een ESD-afsluiter in het veiligheidscircuit. Deze is gewoonlijk voorzien van een magneetventiel voor de ESD-afschakeling en eindschakelaars voor de noodzakelijke terugmelding.

Betrouwbaar functioneren
Veiligheidsafsluiters worden tijdens normaal bedrijf niet gebruikt en kunnen derhalve maanden- of soms jarenlang in één positie blijven staan. Om het betrouwbaar functioneren van een ESD-afsluiter te testen heeft SAMSON een “Partial Stroke Test” ontwikkeld.

Veiligheidsactie
DE ESD-afsluiter wordt bij deze methode zodanig aangestuurd dat er slechts een kleine instelbare slag gemaakt wordt. Dit zorgt ervoor dat het proces niet of nauwelijks beïnvloed wordt tijdens het testen en dat de ESD-afsluiter zijn werk perfect uitvoert in geval van een veiligheidsactie.

Dé oplossing
De elektropneumatische klepstandsteller type 3730-3, uitgebreid met ESD-functionaliteit, biedt hier een uitstekende oplossing. De gecertificeerde en geïntegreerde componenten en functies waarborgen een uitstekende veiligheidsfunctie. De klepstandsteller kan naast - of in plaats van - een magneetventiel worden aangebouwd. De geïntegreerde Partial Stroke Test voorkomt dat de afsluiter vastloopt, bijvoorbeeld als gevolg van corrosie. Testintervallen kunnen flexibel ingesteld of eenvoudig worden verlengd. De noodzakelijke testvalidatie kan, met de juiste instrumentcombinatie en verbonden met de normaal aanwezig SIS-besturing, worden gerealiseerd.

NACE is de afkorting voor National Association of Corrosion Engineers. Deze organisatie publiceert normen voor corrosietests.

Control Valve Handbook

PED staat voor Pressure Equipment Directive. Deze richtlijn richt zich op het ontwerp, de productie, het samenstellen én de beoordeling van de conformiteit van drukapparatuur. De maximaal toelaatbare druk moet groter zijn dan 0,5 bar.

Control Valve Handbook

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
Bedrijven nemen veiligheid, gezondheid en milieu terecht mee in hun strategie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat tegenwoordig hoog op de agenda.

SAMSON verbonden aan UN Global Compact
SAMSON heeft zich wereldwijd gecommitteerd aan het door de VN opgestelde UN Global Compact. Het betreft hier 's werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit sinds 2016 door SAMSON gedragen VN-verdrag is een oproep aan het bedrijfsleven om strategieën en maatregelen af te stemmen op universele principes inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

VCA*-gecertificeerd
SAMSON REGELTECHNIEK heeft sinds 2014 een VCA één sterbeoordeling. Dit houdt in dat SAMSON nu ook op de locatie van bedrijven, die VCA vereisen, servicewerkzaamheden mag verrichten onder toezicht van de klant zelf of van een toezichthoudende contractor.

Milieu
Bescherming van het milieu en duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen zijn onmisbaar in de moderne samenleving. Wetgeving, zoals de Clean Air Act in Amerika en de TA-Luft in Duitsland, leggen de fundering voor het beperken van uitstoot door industriële plants. SAMSON ventielen worden ingezet om klanten te helpen deze limieten na te leven.


Certificaat

Om de veiligheid in complexe installaties te waarborgen, is de SIL-classificatie in het leven geroepen. SIL staat voor Safety Integrity Level. Het is een onderdeel van de normeringen IEC 61508 en IEC 61511 en is een betrouwbare standaard voor componenten en systemen.

Doelstelling
Doelstelling is het verkrijgen van een betrouwbaar en veilig proces. SIL is onderverdeeld in vier levels: SIL 4 staat voor het hoogste niveau van veiligheid en SIL 1 voor het laagste. 

SIL eLearning
Samen met TÜV NORD, KROHNE en PHOENIX CONTACT heeft SAMSON een online training over SIL opgericht. Deze eLearning bestaat uit tien modules. Deelname is gratis.