FLOW & BEREKENING

TECHNISCHE ONDERWERPEN

SMART IN FLOW CONTROL

Bij het selecteren van het juiste ventiel, moet men rekening houden met verschillende aspecten, zoals Kvs-waarde, nominale klepgrootte, maar ook proces- en mediumgegevens, geluidsemissie en andere bedrijfsgegevens.

Innovation Center

Cavitatie ontstaat door het imploderen van dampbellen. Vindt dit plaats op het materiaaloppervlak, dan kan dat ernstige beschadiging tot gevolg hebben.

Het begrip choked flow is van toepassing op het moment dat de volumestroom door een regelventiel (uitgaande van een gelijkblijvende ventielopening) niet langer meer toeneemt bij een stijgende drukval over het ventiel. Het lijkt er als het ware op dat het ventiel, ondanks de toenemende dp, niet meer flow doorlaat en dat is ook precies wat er gebeurd.

Control Valve Handbook

Erosie treedt vooral op door hoge snelheden van de processtroom, maar ook als met een processtroom vaste deeltjes worden meegevoerd. Vooral als dit met hoge snelheid gebeurt, kan dit leiden tot extra slijtage.

Voorkomen erosie
Om erosie te voorkomen moet de stroming weinig tot geen schade aanrichten. In de opening tussen plug en zitting treedt de hoogste snelheid op en de stroming wordt daar min of meer (afhankelijk van het type regelventiel) omgebogen. Om schade door erosie te beperken, kan de plug-zitting van een "hard" materiaal worden voorzien of uitgevoerd.

Als de druk in de vloeistof onder de dampdruk daalt, ontstaan dampbellen. Blijft de druk na het regelventiel lager dan in de dampdruk, dan worden de dampbellen niet dichtgedrukt. De stroming gaat dan als mixed flow verder, waarbij de dampbellen met de vloeistofstroom worden meegevoerd. Dit verschijnsel heet flashing.

Bij laminaire stroming stroomt de vloeistof in parallelle lagen. Zie het als stroop dat uit een fles komt. Bij turbulente stroming varieert de druk en snelheid van de stroming. Vergelijkbaar met hete lava, dat de vulkaan afstroomt.

Control Valve Handbook

Kennis van stromingen
Aangezien een betrouwbare berekeningsstandaard ontbreekt, is voor het dimensioneren van een regelventiel, die een meerfasenstroming moet regelen, een grote deskundigheid en ervaring vereist. Speciaal dient er aandacht te zijn voor de sterke toename van volume en snelheid en het feit dat het mengsel een lagere geluidssnelheid heeft dan de afzonderlijke componenten.

Regelen van meerfasenstromingen
SAMSON biedt, als gevolg van haar deskundigheid, perfect gedimensioneerde regelventielen voor het regelen van meerfasenstromingen, zonder doorstroombegrenzing en te hoge mechanische belasting.

Innovation Center
SAMSON is SMART IN FLOW CONTROL. Wij willen stromingen en media begrijpen en regelen. Procesmedia in alle denkbare vormen, zoals vloeistoffen, gassen, stoom, meerfasenstromingen en zelfs vloeistoffen met kleine deeltjes erin, kunnen in de flowlabs worden nageboots in het ROLF SANDVOSS INNOVATION CENTER op het SAMSON hoofdkantoor in Frankfurt am Main, Duitsland.

Control Valve Handbook

Met viscositeit geeft men de mate van weerstand van een vloeistof aan bij een bepaalde snelheid. Hoe dikker/stroperiger de vloeistof, hoe hoger de viscositeit.