GELUID

TECHNISCHE ONDERWERPEN

SMART IN FLOW CONTROL

Als men de druk in gassen en dampen in het ventiel verlaagt, zet het medium uit. Het bereikt dan – zelfs bij een kleine drukval - hoge stromingssnelheden. Hierdoor ontstaat stroomafwaarts een turbulente mengzone van het vena-contracta, waar druk en dichtheid erg schommelen. Omdat het drukverschil toeneemt, kan de stroomsnelheid de snelheid van het geluid op sommige plekken overschrijden met schokken in de turbulente mengzone als gevolg. Dit fenomeen stelt de ventielonderdelen bloot aan extreme mechanische belasting, wat resulteert in geluidsemissies van meer dan 100 dB(A).

SAMSON heeft op moderne teststraten de oorzaken van de geluidsproductie bij regelventielen intensief onderzocht en oplossingen voor een optimaal geluidsgedrag gerealiseerd.

Geluidsniveaureductie
Voorwaarde voor een geluidsarme ontspanning is de begrenzing van de uittredesnelheid tot bij voorkeur mach 0,3. Zo worden secundaire geluidsbronnen vermeden en kan de SAMSON stromingsdeler zijn taak optimaal uitvoeren. Deze stroomlijnen de turbulente mengzone direct achter de smoring en zorgen voor geluidsniveaureducties tot 30 dB (A).

Bij gemiddelde drukverschillen is de regeling van vloeistoffen geen probleem. Belangrijk is wel dat men daarvoor met een geschikt materiaal corrosie voorkomt. Ontstaat er toch cavitatie, dan gaat dat vaak gepaard met erosie van materiaaloppervlakken, hogere geluidsemissie en niet stationaire stromingstoestanden. Dit kan leiden tot ernstige bedrijfsstoringen. Met dure reparaties of zelfs vervanging van de regelventielen en de daaraan verbonden leidingveranderingen als resultaat.

Website

Cavitatie


Control Valve Handbook

Bij de bepaling vooraf van de geluidsemissie gaat SAMSON uit van het interne geluidsvermogen. Deze kan worden berekend met een theoretische formule en empirisch bepaalde akoestische factoren. Deze calculatiemethode bepaalt nauwkeurig het geluidstransmissieverlies, het effect van de isolatie, de geluidsemissie op een bepaalde afstand of aan het eind van een leiding naar buiten toe. SAMSON investeert voortdurend in haar teststraten, om bestaande vormen te verbeteren en aan de eisen van de klanten te kunnen voldoen.

Control Valve Handbook