MATERIAAL

TECHNISCHE ONDERWERPEN

SMART IN FLOW CONTROL

De weloverwogen materiaalkeuze voor een slijtvast binnenwerk van een regelventiel staat soms haaks op de chemische bestendigheid, die tevens gewenst is. Het vereist dus specifieke kennis om de juiste materialen te vinden in combinatie met het gewenste medium. Een ‘goedkoop' regelventiel, gemaakt van - voor de toepassing - ongeschikte materialen wordt al snel duur als het moet worden vervangen na een relatief korte levensduur. Regelventielen, gemaakt van dure, exotische materialen garanderen niet automatisch een lange levensduur als belangrijkste parameters niet worden meegenomen.

Bij de keuze voor een geschikt materiaal moeten de volgende aspecten in ieder geval worden meegenomen.

  • Corrosiebestendig
  • Slijtagebestendig (bijvoorbeeld erosie)
  • Sterkte en/of moeheid van materiaal

Control Valve Handbook

Innovation Center

Meerfasenstromingen met hoog gasaandeel en harde vaste deeltjes, zoals kolen of mineralen, zijn al bij lage doorstroomsnelheden sterk erosief. Voor de regeling daarvan hebben de in de sluitrichting aangestroomde hoekventielen met hardmetalen of keramische trim en een slijthuls aan de uitlaatzijde zich als uitstekend bewezen.


Control Valve Handbook

Regelventielen gebruikt men in diverse toepassingen en locaties. Daar de omgevingscondities overal anders zijn, hanteert men daarom andere eisen aan de afwerking van het oppervlak. Corrosie kan ontstaan en de onderdelen van het ventiel beschadigen. SAMSON heeft het juiste beschermende coatingsysteem voor alle soorten omgevingscondities (bijvoorbeeld abrasieve slijtage of corrosief milieu).

Controle
Corrosie kan veel schade aanrichten. Zowel economisch als voor het milieu. Om deze schade tegen te gaan, wordt de oppervlaktebehandeling bij SAMSON uitgevoerd volgens de specificaties van de verfleveranciers onder gecontroleerde proces- en omgevingsomstandigheden in een verwarmd gebouw (constante temperatuur en luchtvochtigheidsbewaking). Doorlopende tests tijdens de coatingprocedure zorgen er bovendien voor dat de oppervlaktebehandeling op een constant hoog niveau blijft.

Naleving
SAMSON heeft een breed assortiment: dit is zowel een kans als een uitdaging. Onze producten zijn onderworpen aan regels en voorschriften die het gebruik of beperkt gebruik van bepaalde stoffen regelen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op dit gebied zeer serieus. Vandaar dat wij voortdurend werken aan het identificeren en vervangen van dergelijke stoffen.