SMART IN FLOW CONTROL

Reparatie & onderhoud

Uitsluitend reparatieverzoeken voorzien van een volledig ingevulde en ondertekende veiligheidsverklaring kunnen voor u in behandeling worden genomen. Als een regelventiel is uitgevoerd met een balg- of isoleerdeel, dan zal deze door u gedemonteerd en apart gespoeld moeten worden aangeleverd. Stuur daarom altijd een veiligheidsverklaring mee met geretourneerde apparaten, die in contact zijn geweest met medium. Wanneer deze ontbreekt, dan behouden wij ons het recht voor het aangeleverde te weigeren.

 

Bij een defect SAMSON ventiel voeren wij een analyse uit en repareren wij – indien gewenst – de apparatuur ter plaatse. Dankzij de - in de positioner - ingebouwde ventieldiagnose kunnen onze service engineers zich snel een goed beeld vormen van de toestand van het regelventiel. Zij doen vervolgens een voorstel voor reparatie en revisie. Bij elke reparatie en/of onderhoudscheck informeren wij u vooraf over de te verwachten kosten.

Gecertificeerd
Onze ervaren service engineer is opgeleid en gecertificeerd om alle SAMSON producten op locatie te diagnosticeren, te onderhouden en te repareren. Zij zijn getraind en in het bezit van een VCA-B-certificaat. Daarnaast beschikken zij over de standaard persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en kennen zij de veiligheidsprotocollen voor het bezoeken van uw fabriek.

Schone en veilige werkomgeving
Voor aanvang van de werkzaamheden verzoeken wij u zorg te dragen voor een schone en veilige werkomgeving. Ook dient het ventiel uitgebouwd en volledig gespoeld te zijn. Mochten er bij u op locatie specifieke zaken zijn die van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, dan verzoeken wij u dat tijdig aan ons door te geven. U dient altijd een ingevulde veiligheidsverklaring meet te sturen met geretourneerde apparaten.

Alvorens wij tot reparatie overgaan, bekijken wij eerst waarom het regelventiel onderhoud behoeft. Als u de voorkeur geeft aan reparatie/onderhoud in onze werkplaats in Zoetermeer, dan vragen wij u het regelventiel gespoeld en wel naar ons toe te sturen of deze bij ons magazijn af te geven. Belangrijk: Uitsluitend reparatieverzoeken voorzien van een volledig ingevulde en ondertekende veiligheidsverklaring kunnen wij voor u in behandeling nemen. Kunnen wij het regelventiel niet zelf repareren, dan verzoeken wij u het ventiel naar één van onze leveranciers te sturen.

Inspectierapport
Onze service engineer gaat vervolgens voor u aan de slag. Hij registreert en labelt alles, controleert de klepstandsteller, doet eventueel een statische druktest en demonteert het ventiel. Vervolgens inspecteert hij alle onderdelen en schrijft een rapport. In overleg met u worden de vervolgstappen besproken.

Montage
Gaat u akkoord met het inspectierapport en de offerte, dan zorgt onze service engineer dat het ventiel klaargemaakt wordt voor montage. De meeste onderdelen leveren wij uit onze voorraad in Zoetermeer. Zo houden wij onze levertijden kort en bent u snel geholpen. Na montage en samenbouw stelt de service engineer het ventiel af en is het klaar voor de eindcontrole.

Wij zetten onze partners in:

  • Bij inbedrijfname (verbinden van apparaten van verschillende leveranciers).
  • Wanneer ventielen van onze gelieerde ondernemingen onderhoud behoeven.
  • Wanneer onze eigen service engineers niet in de gelegenheid zijn om u op dat moment te ondersteunen.

Belangrijk!
Uitsluitend reparatieverzoeken voorzien van een volledig ingevulde en ondertekende veiligheidsverklaring kunnen voor u in behandeling worden genomen. Als een regelventiel is uitgevoerd met een balg- of isoleerdeel, dan zal deze door u gedemonteerd en apart gespoeld moeten worden aangeleverd. Stuur daarom altijd een veiligheidsverklaring mee met geretourneerde apparaten, die in contact zijn geweest met medium. Wanneer deze ontbreekt, dan behouden wij ons het recht voor het aangeleverde te weigeren.

Zo kort mogelijke reparatietijd
Wij streven ernaar onze reparatietijd zo kort mogelijk te houden door reparaties op een professionele en veilige manier te verwerken.

Veiligheidsverklaring
Als gecertificeerd bedrijf is SAMSON REGELTECHNIEK verplicht alle apparaten die met medium in contact zijn geweest op een vastgelegde wijze af te handelen. Als er apparaten binnenkomen, hebben wij bepaalde informatie nodig van de veiligheidsverklaring. Wij kunnen daarom niet beginnen met de reparatie of revisie zonder een compleet ingevulde en ondertekende veiligheidsverklaring.

Verwijderen aanwezige flenspakkingen
Daarnaast verzoeken wij u zorg te dragen voor het verwijderen van eventueel nog aanwezige flenspakkingen. Graag per apparaat de volledig ingevulde veiligheidsverklaring duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde van de verpakking plaatsen en vooraf versturen naar SAMSON REGELTECHNIEK.

Reden retourzending / Omschrijving klacht
Voor een snelle afhandeling is het van belang dat de door u gewenste werkzaamheden zo duidelijk mogelijk worden omschreven. Hiervoor biedt deze veiligheidsverklaring een apart gedeelte. Onder “Reden retourzending / Omschrijving klacht” kunt u uw wensen kenbaar maken.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking. Door deze werkwijze beschermen wij zowel onze medewerkers als het milieu en kan de verwachte werktijd tot een minimum worden beperkt.