STOOM

TECHNISCHE ONDERWERPEN

SMART IN FLOW CONTROL

Al meer dan 100 jaar gebruikt men stoom voor verschillende toepassingen in de industrie. Stoom is dan ook een ideaal medium voor transport en overdracht van warmte. Het brengt producten en processen op temperatuur en conditioneert via druk (reduceerstation) of temperatuur (stoomkoelstation) de stoom op juiste wijze.

Serie 280
Ventielen, die stoom conditioneren, verlagen zowel de temperatuur als de druk van de oververhitte stoom.
De regelventielen injecteren - stroomafwaarts van de vena contracta - water in de stoom. De daardoor ontstane zeer hoge snelheden zorgen dat de stoom en het water optimaal worden gemengd. SAMSON Serie 280 is hiervoor uitermate geschikt.

Productkeuze


Brochures

Stoom


Hoe kan men voor installaties in de procesindustrie de gunstigste temperatuur realiseren of kan men delen van de installatie beschermen tegen oververhitting? Met andere woorden: hoe kan men de stoomtemperatuur verlagen?
 

Inspuitsystemen

De meest toegepaste methode om oververhitte stoom af te koelen bestaat uit het inbrengen van koelwater, condens- of onthard water (om verstopping door zouten te voorkomen) in de oververhitte stoom. Dit gebeurt via geschikte inspuitsystemen. Hierbij vindt een mengproces plaats. Het “koude” inspuitwater mengt zich met de oververhitte stoom en verdampt. De hiervoor benodigde verdampingswarmte wordt aan de stoom onttrokken, zodat de warmte-inhoud hiervan afneemt, en dus ook de stoomtemperatuur.
 

Stoomomvormventielen

Vaak wordt een gelijktijdige druk- en temperatuursverlaging van de stoom verlangd. Sinds tientallen jaren hebben stoomomvormventielen bewezen hiervoor het meest geschikt te zijn. Deze ventielen brengen het koelwater in het klephuis in de buurt van de zitting in contact met stoom. Hierdoor is men zeker van goede menging en snelle verdamping van het koelwater.

Lucht en condens moeten ongehinderd uit de installatie kunnen ontsnappen. Daarvoor wordt een stoomslot (ookwel condenspot) ingezet. Het doel is dat de ruimte gevuld wordt met stoom, zodat bij een lekkage die ruimte steriel is en de aseptische kwaliteit van het product niet wordt aangetast.

Control Valve Handbook
Control Valve Handbook

Een verwarmingsmantel handhaaft een bepaalde temperatuur van de vloeistof die door het ventiel stroomt.