SMART IN FLOW CONTROL

Cavitatie

Cavitatie ontstaat door het imploderen van dampbellen. Vindt dit plaats op het materiaaloppervlak, dan kan dat ernstige beschadiging tot gevolg hebben.

Voorkom cavitatie

Cavitatie is op de eerste plaats te voorkomen door de procescondities zodanig te kiezen dat het zich niet voordoet. Bijvoorbeeld door de drukval over de klep te verlagen of de temperatuur te verlagen. Soms is dit te realiseren door de regelklep op een andere plek in de installatie in te bouwen. Dit heet bronbestrijding. Is dat alles niet mogelijk dan is het zinvol om naar aangepaste binnenwerken te kijken. Schade door cavitatie kan, afhankelijk van de mate waarin het optreedt, geheel of gedeeltelijk worden voorkomen door regelventielen te kiezen met een gunstige cavitatiefactor. Ook kunnen aangepaste constructies worden gebruikt, waardoor cavitatie wordt beperkt, zoals getrapte expansie.

Anti-cavitatie

De "AC-trim" (anti-cavitatie trim) van SAMSON voorkomt bij hoge verschildrukverhoudingen cavitatie en de daarmee gepaard gaande gevolgen. Denk hierbij aan hoge geluidsniveaus en mechanische beschadigingen door erosie. De AC-trim kan in een standaard SAMSON ventielhuis worden ingebouwd.

Maximale demping cavitatie

Door de zeer speciale constructie van zitting en plug ontstaat er een hoge turbulentie in de vloeistof, direct achter de trim. Het ontstaan van cavitatie wordt hierdoor maximaal gedempt. Trillingen als gevolg van de hoge turbulentie worden maximaal tegengegaan door een dubbele geleiding in de trim-constructie.

R&D

Stromingssimulaties in een testlaboratorium en uitvoerige praktijktesten hebben aangetoond, dat de AC-trim de levensduur verlengt en ook de installatie geluidsarm laat functioneren.