SMART IN FLOW CONTROL

Waterstof

Waterstofstrategie voor de toekomst

Waterstof heeft vele gunstige eigenschappen: het is niet belastend voor het milieu, vormt geen gevaar voor het watermilieu en heeft een hoge energiedichtheid. Bovendien blijven de kosten voor de klimaatvriendelijke productie van groene waterstof dalen. Vandaar dat waterstof een sleutelrol speelt in de energietransitie. Als brandstof of energiedrager zal het worden gebruikt voor schone mobiliteit in de energiesector en als procesgas in industriële toepassingen. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen wordt bij het gebruik ervan geen kooldioxide uitgestoten.

Wereldwijd levert SAMSON ventielen voor waterstof aan bedrijven, die actief zijn in de opwekking, het transport en de levering van energie, alsook in de (petro-)chemische industrie. Het assortiment afsluiters varieert van hoogwaardige regel- en afsluitventielen in verschillende afmetingen tot gespecialiseerde afsluiters voor Pressure Swing Adsorption, lage temperaturen en/of hoge drukken en andere kritische procesomstandigheden. Onze ventielen werken betrouwbaar, hebben een lange levensduur en zijn uitermate geschikt voor toepassing in waterstofapplicaties. 

Productie van waterstof
Voorbeeld: Alkalische elektrolyse

Waardeketens waterstof

Teruglevering

Waterstof uit hernieuwbare energiebronnen is geschikt voor bestaande (aard)gasnetten. Het kan worden gebruikt in een aantal verschillende toepassingen (bijvoorbeeld elektriciteitsopwekking, warmtevoorziening en vervoer). Op die manier wordt een duurzame oplossing gecreëerd voor opslag en conversie op basis van hernieuwbare energiebronnen in energienetten.

Energie

Voor de productie van groene waterstof is elektrische energie nodig. Deze wordt onder meer opgewekt in zonne-energiecentrales. De straling van de zon wordt met behulp van spiegels opgevangen en verhit olie, water of gesmolten zout, waardoor stroomafwaarts stoom kan worden opgewekt om elektriciteit te produceren. SAMSON biedt oplossingen op maat aan vanwege de hoge eisen, die aan de materialen worden gesteld en controleert de kwaliteit tijdens het gehele proces.

Elektrolyse

Met behulp van hernieuwbare elektrische energie wordt groene waterstof verkregen. Hierbij wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. In de verschillende processen zijn nauwkeurige en degelijke controles vereist voor de toevoer en in de eindtrappen over een breed lastbereik om een maximale efficiëntie en betrouwbaarheid te waarborgen. SAMSON producten worden hiervoor al jaren met succes gebruikt in de fabrieken van onze klanten.

Vervaardiging ammoniak

Ammoniak wordt duurzaam geproduceerd uit groene waterstof en stikstof in hogedrukreactoren. Ammoniak is niet alleen een essentieel tussenproduct voor de productie van meststoffen, maar kan ook worden gebruikt als energiedrager met hoge dichtheid. SAMSON afsluiters zijn een beproefde en robuuste keuze voor de overeenkomstige mediumregeling bij hoge temperaturen en drukken.

Vloeibaar maken en vervoer

Om waterstof vloeibaar te maken, wordt het in verschillende stappen afgekoeld. Het Joule-Thomson-effect en het Claude-proces zijn de meest gebruikte methoden. Het vervoer vindt plaats per schip of tanker. De SAMSON-regelcomponenten met een ontwerptemperatuur van -253 °C, die nodig zijn voor het vloeibaar maken en het transport hebben zich al jaren in de praktijk bewezen.

» Brochure (pdf)

Raffinaderij

In raffinaderijen wordt waterstof gebruikt bij het zuiveringsproces van ruwe olie: Bij het hydrokraken wordt het ingezet om koolwaterstofmoleculen met lange ketens te splitsen, en in de waterstofverwerker verwijdert het katalysatorgif, zoals zwavel door hydrogenering. SAMSON heeft deze belangrijke toepassingen decennialang voorzien van afsluiters, aandrijvingen, maar ook van explosieveilige klepstandstellers, eindschakelaars en magneetventielen.

Waterstoftankstation

Om het volume te verminderen wordt waterstof opgeslagen in vloeibare vorm. Voor het tanken van voertuigen wordt de cryogeen vloeibaar gemaakte waterstof omgezet in gasvolume en vervolgens door een compressor samengeperst en in de tank van het voertuig gebracht. SAMSON reduceerventielen worden op vele plaatsen gebruikt om de druk van het gasvolume te regelen.

Chemie

Polysilicium met een hoge zuiverheidsgraad als grondstof voor micro-elektronica en zonnecellen wordt hoofdzakelijk op industriële schaal geproduceerd in een proces op basis van chemische afzetting uit trichloorsilaan en waterstof. SAMSON regelventielen overtreffen de vereiste zuiverheidseisen en garanderen - door een nauwkeurige regeling en betrouwbare werking - een hoge kwaliteit en hoog rendement.

Energieopslag voor de toekomst

Groene waterstof wordt geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen. Deze vorm van klimaatvriendelijke energie is sterk afhankelijk van het heersende klimaat en de weersomstandigheden. Daarom zijn er energieopslagsystemen nodig die elektriciteit kunnen leveren, zelfs wanneer de zon niet schijnt en het niet waait.

Eén mogelijkheid is schaalbare redox-flowbatterijen die elektriciteit opslaan in de vorm van chemische energie. Het systeem, dat bestaat uit een tanksysteem met elektrolytoplossing en batterijcellen, slaat elektrische energie op in de elektrolyt wanneer energie van buitenaf wordt toegevoerd en onttrekt energie aan de elektrolyt wanneer energie aan het elektriciteitsnet wordt toegevoerd.

Redox-flow batterijen


Vaak gebruikte producten