SMART IN FLOW CONTROL

CO2-reductie

CO2 ontstaat onder andere bij de verbranding van brandstoffen, zoals steenkool, aardolie, aardgas, biogas en hout. Dit betekent dat huishoudens, het verkeer en de industrie bijdragen aan het groeiende aandeel van CO2 in de atmosfeer. Reductie van CO2 kan worden bereikt als industriële processen duurzamer worden gemaakt. De industrie is immers een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Als verbranding niet kan worden vermeden, maakt men gebruik van CCU- en CCS-technologieën. Hierbij wordt CO2 afgevangen, getransporteerd en opgeslagen of als grondstof gebruikt. Voor elk proces heeft SAMSON een oplossing.

Meer over CO2-reductie

Carbon dioxide reduction