FOCUS-ON case study: Koelwater in staalfabriek

|   Nieuws

Traditionele regelkringen voor de regeling van koelwater in staalfabrieken bestaan uit een regelventiel, een debietmeter en een druk- en temperatuursensor. De ventielen in dergelijke - vaak wat oudere installaties - voor de productie van gewalst staal worden nog regelmatig met de hand bediend. Daarnaast hangt de productie-efficiëntie sterk af van de ervaren operators, die een goed inzicht hebben in de behoeften van het proces. 

Modernisering

Veel van deze installaties moeten echter - met het oog op een hogere productie - worden gemoderniseerd. Om een uniforme kwaliteit van het gewalste staal te waarborgen wordt het gebruik van pneumatisch gestuurde klepafsluiters en de integratie daarvan in DCS steeds gebruikelijker en noodzakelijker. Dergelijke upgrades zijn echter duur en ondergaan een typische projectcyclus van ontwerptechniek en aankoop van de nieuwste apparatuur tot het opstarten van de regelkring. Deze regelkring is geoptimaliseerd om de gewenste prestaties en output te leveren.

FOCUS-1

FOCUS-1 integreert de regeling met de meting van de procesvariabelen debiet, druk en temperatuur. Na bespreking met de klant over de grenzen en de prestatieverwachtingen van het proces werd een grondige herziening van het traditionele circuit ondernomen en een alternatief met FOCUS-1 voorgesteld. De afzonderlijke componenten met de specificaties DN80/PN40 toonden tijdens de technische vergelijking dat alle functionaliteiten van de gewenste regeling van het koelwaterdebiet en meting van de procesparameters ideaal op elkaar waren afgestemd. Bovendien bood FOCUS-1 een nieuwe regelingsvorm, namelijk doorstroming als setpoint.

Voordelen t.o.v. het traditionele ontwerp:

  • Minder inspanning m.b.t. engineering.
  • Minder flenzen. Eén FOCUS-1 toestel vervangt vier (4) componenten.
  • Kleinere voetafdruk. Het leidingwerk is korter, doordat FOCUS-1 een inlaattraject (4 D) en uitlaattraject (0 D) vereist.
  • Eenvoudiger en minder complex DCS. Bij FOCUS-1 wordt een nieuwe besturingsfilosofie toegepast, waarbij het debiet een setpoint krijgt (4/20mA analoog IN).
  • Grotere transparantie van het proces, dankzij multiparameteruitgang (4/20mA OUT + HART).
  • Sneller zicht op het proces. Door Ethernet-connectiviteit is gebruik van real-time asset management op het apparaat of op DCS-niveau mogelijk.
     

Aanzienlijke besparingen

Een eenvoudige Cost of Ownership (CoO) berekening hielp de engineering- en operationele teams van de fabriek ervan te overtuigen dat FOCUS-1 over de gehele levenscyclus in dergelijke toepassingen aanzienlijke besparingen kan opleveren ten opzichte van traditionele installaties. Hiervoor is het echter absoluut noodzakelijk dat FOCUS-1 al vroeg in de ontwerpfase van de installatie wordt overwogen. FOCUS-ON kan aantonen dat voor deze toepassing en vele andere, de besparingen van ontwerp/engineering tot installatie/opstartfase alleen al kunnen oplopen tot 33%. En door de procesomstandigheden zichtbaar te maken en zo de prestaties van de regelkring te optimaliseren, kunnen de potentiële besparingen nog verder worden verhoogd.

Public relations contact

Eveline Langemeijer

T: 079 361 06 01
E: Marketing-NL(at)samsongroup.remove-this.com