Animatievideo: Hoe werkt SAM GUARD®?

|   Nieuwsbrief

In deze animatievideo wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe SAM GUARD in een vroeg stadium snel en nauwkeurig storingen in de fabriek detecteert. De tool genereert zeer gerichte waarschuwingen, waardoor men proactief kan ingrijpen voordat de gevolgen tot ernstige kosten leiden.


SAM GUARD

De predictive analyticstool SAM GUARD is ontwikkeld voor de procesindustrie. De software detecteert afwijkingen in een vroegtijdig stadium, nog voordat ze tot grote, serieuze problemen escaleren. Overigens zonder te leiden tot alarmmoeheid (3-4 waarschuwingen per dag). SAM GUARD combineert Artificial Intelligence met Human Enhanced Machine Learning om zo tot een maximale beschikbaarheid, prestatie en productiviteit te komen.

Webinar: What’s the Right AI Approach for Your Process Plant?

Wilt u meer weten over hoe men onverwachte stilstand, lage beschikbaarheid en afwijkingen in de productiecycli kan vermijden? Meldt u zich dan aan voor het Engelstalige webinar “What’s the Right AI Approach for Your Process Plant?” op 27 januari 2021 om 14.00 uur. Dit gratis webinar is onderdeel van de FHI-online PPA-kennisdagen op 26 & 27 januari en 2 & 3 februari 2021.

Na afloop weet u:

  • Wat de juiste methode is.
  • Wat de juiste AI-aanpak is voor procesinstallaties.
  • Waarop dit gebaseerd moet zijn.
  • Of het proces begeleid of onbeheerd moet zijn.
  • Hoe u gebruikmaakt van de kennis van deskundigen
SAM DIGITAL

SAM GUARD maakt onderdeel uit van het groeiende digitale productportfolio SAM DIGITAL van SAMSON. Hieronder vallen ook SAM VALVE MANAGEMENT, SAM FLEX, SAM TANK MANAGEMENT, en SAM DISTRICT ENERGY. Deze productlijn optimaliseert processen en biedt toegevoegde waarde op het gebied van bijvoorbeeld voorspellend onderhoud, reductie van productiekosten, ondersteuning van engineering en onderhoudsdiensten. Hierdoor is SAMSON - naast producent van slimme regelventielen - ook leverancier van intelligente systeemoplossingen.